🏠BERANDA / ❕TENTANG / 🎨LOGOTENTANG LOGOARTI LOGO

  • Roda : Kehidupan yang terus berjalan

  • Tangan dan Dunia : Menjunjung tinggi persatuan dunia

  • Warna Merah : Melindungi HAM

  • Padi dan Kapas : kesejahteraan

  • Warna Biru : Langit = Keluasan dalam berfikir

  • Api : Semangat dan Keberanian

  • Warna Emas : Kemakmuran

PAKAIAN DINAS HARIAN